Electrical Engineer

Corporate Overview

Aker Solutions helps the world meet its energy needs. We engineer the products, systems and services required to unlock energy. Our goal is to maximize recovery and efficiency of oil and gas assets, while using our expertise to develop the sustainable solutions of the future. Aker Solutions employs approximately 15,000 people in more than 20 countries.

Aker Solutions has recently secured new long-term contracts on the Norwegian Continental Shelf, and the project portfolio in Bergen is rapidly expanding. We are now recruiting several new employees to strengthen our teams and prepare for future growth.

Aker Solutions Electrical department based in Bergen consists of over 31 highly qualified Electrical engineers. The engineers are involved in a wide variety of projects ranging from smaller Front End Studies to Major Modification Projects and various Specialist Services.

We now have an opening for position as Electrical Engineer in Aker Solutions Bergen.

Responsibilities and Tasks:

 • Helhetlig ansvar for oppdrag i Equinor MMO rammeavtale, herunder deltakelse i studier, feltbefaring, detaljdesign av løsning og utarbeidelse av jobbkort for installasjon
 • Oppdatere tag info i TIME, STID og ProCoSys
 • Oppdatering av STIDEle
 • Utføre beregninger i Febdok og Tracecalc
 • Tegning av egne CAD tegninger i Microstation
 • Enkel modellering i PDMS
 • Utarbeide teknisk underlag til underleverandører inkludert beskrivelse av forutsetninger, designkriterier og spesifikasjon av funksjonalitet
 • Innhente og vurdere tilbud i samarbeid med innkjøper
 • Vurdere behov for installasjonsmateriell
 • Beskrive forslag til testing, igangsetting og overlevering av utstyr

Qualifications and Personal Qualities:

 • Min. Bsc grad og min. 5års relevant erfaring( erfaring med å arbeide inn mot Equinor systemer, samt beherske norsk som arbeidsspråk)
 • Oppdatere taginfo i STID, ProCoSys og erfaring med beregninger i Febdok
 • Kjennskap til kraftdistribusjon på offshore installasjoner
 • Høyspent, lavspent og UPS-systemer (ønskelig med kjennskap til styrings- og sikkerhetssystemer for kraftdistribusjon på offshore installasjoner)
 • Kandidat må være kvalifisert for og ha mulighet til å reise offshore for befaring og utprøving
 • God kjennskap til både jobbsetting og rekvirering av materiell i MIPS
 • Kandidat må kunne jobbe selvstendig i mindre studier og med utarbeidelse av jobbkort for installasjon inkludert
 • IT kunnskaper: MicroStation, MIPS, SAP, TIME, STID, Febdok
 • Språk: Norsk og Engelsk

We Offer:

 • Competitive compensation and benefits
 • Good work/life balance
 • Positive work environment with challenging tasks
 • Development opportunities
.

Contact Us:

For more information about the position, please contact:

Senior Consultant Elisabet Pettersen +47 47288497

Please apply online, attach your CV, cover letter and diploma
NES Advantage Solutions is Aker Solutions’ global recruitment services provider responsible for permanent and temporary staffing services.