Aker Solutions tar nye grep i MMO for å øke konkurransekraften

Dette innebærer en midlertidig lønnsreduksjon for norske MMO-ansatte, med virkning fra 1. mars. For seniorledelsen betyr dette en nedjustering i lønn på 10 prosent, mens øvrige ansatte vil se reduksjoner på 5 prosent. Tilpasningene vil bli evaluert etter 12 måneder.

– Vi snur hver stein i arbeidet med å sikre en bærekraftig fremtid for virksomheten, sier Per Harald Kongelf, leder for Aker Solutions i Norge. – En midlertidig lønnsreduksjon er ett av flere nødvendige tiltak for å sikre vår konkurransekraft og styrke vår evne til å vinne mer arbeid i et marked med store utfordringer.

Den norske MMO-virksomheten er i en prosess for å bli mer strømlinjeformet, og bemanningen blir redusert i Norge som følge av den tøffe markedssituasjonen. Dette kan, som tidligere annonsert, innebære at inntil 900 faste stillinger vil måtte bli fjernet med mindre selskapet sikrer mer MMO-arbeid offshore Norge.

– Grepene som tas er nødvendige for at vi skal fortsette å være konkurransedyktige og sikre arbeidsplasser, sier leder for MMO, Knut Sandvik. – Fagforeningene har gitt sin støtte til tiltakene.

En mer strømlinjeformet virksomhet vil gi slankere prosesser og styrke den totale driften. Den vil bygge videre på selskapets kjernevirksomhet i MMO-området, spesielt innen mer komplekse modifikasjonsprosjekter.

SLUTT

Bunny Nooryani

Bunny Nooryani

Director, Communications & Investor Relations

T
+47 67 59 42 71
M
+47 48 02 75 75
E
Send message

Based in Fornebu, Norway

Local time: 08:06 CET

Subscribe to News

Get the latest news, press releases and stock exchange notifications from Aker Solutions.

Correct e-mail must be filled in